КЛОТРИМАЗОЛ крем 1% 20 г (CLOTRIMAZOL cream 1 % 20 g), цена и информация (2023)

КЛОТРИМАЗОЛ крем 1% 20 г

Листовка: информация за потребителя

КЛОТРИМАЗОЛ GSK1 % крем
CLOTRIMAZOL GSK1 % cream

клотримазол (clotrimazole)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Клотримазол GSK крем и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Клотримазол GSK крем
3. Как да използвате Клотримазол GSK крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клотримазол GSK крем
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Клотримазол GSK крем и за какво се използва

Активното вещество в Клотримазол GSK крем е клотримазол. Клотримазол принадлежи към група лекарства, наречени азоли и е противогьбично средство за лечение на кожни гъбични инфекции.

Клотримазол GSK крем се използва за лечение на кожни гъбични инфекции като трихофития (ringworm), гъбична инфекция на стъпалата (атлетично стъпало), гъбичен обрив от пелени и гъбичен обрив от изпотяване в областта на кожните гънки. Използва се също за облекчаване на дразненето на срамните устни и граничещите с тях области при жени, или главичката на пениса при мъже, което може да е свързано с гъбична инфекция.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Клотримазол GSK крем

Не използвайте Клотримазол GSK крем

 • ако Вие (или Вашето бебе при лечение на гъбичен обрив от пелени) сте алергични (свръхчувствителни) към клотримазол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Състояния, за които трябва да следите

Клотримазол GSK крем може да причини алергични реакции. Трябва да следите за определени симптоми, докато използвате Клотримазол GSK крем, за да намалите риска от каквито и да е проблеми (вижте „Състояния, за които трябва да следите” в точка 4).

Докато използвате Клотримазол GSK крем

 • Клотримазол GSK крем може да намали ефективността на латексови контрацептиви, като презервативи и диафрагми. Следователно, ако прилагате Клотримазол GSK крем върху срамните устни и граничещите с тях области или мъжкия полов член, трябва да използвате алтернативни предпазни мерки поне за пет дни след приложение на Клотримазол GSK крем.
 • Въпреки че инфектираното място ще Ви сърби, опитайте се да не го чешете. Чесането ще увреди повърхността на кожата и ще доведе до допълнително разпространение на инфекцията.
 • Пазете засегнатите кожни участъци чисти.
 • Обърнете специално внимание на подсушаването на кожата, но избягвайте прекомерното триене. Ако имате гъбична инфекция на стъпалата (атлетично стъпало), не забравяйте да подсушите добре кожата между пръстите на краката.
 • Винаги измивайте ръцете си след приложение на крема върху инфектираното място, за да предотвратите разпространение на инфекцията.

Други лекарства и Клотримазол GSK крем

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали, или е възможно да приемате други лекарства, включително и лекарства, отпускани без рецепта.

(Video) АПТЕЧНАЯ МАЗЬ ОТ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН и не только!

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, не използвайте Клотримазол GSK крем, без да сте се консултирали с Вашия лекар. Вашият лекар ще прецени ползата за Вас и рискът за Вашето бебе при приложение на Клотримазол GSK крем по време на бременност.

Съставките на Клотримазол GSK крем могат да преминат в кърмата. Ако кърмите, трябва да се консултирате с Вашия лекар, преди да използвате Клотримазол GSK крем.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е Клотримазол GSK крем да повлияе на способността Ви за шофиране и работа с машини.

Клотримазол GSK крем съдържа цетостеарилов алкохол

Цетостеариловият алкохол може да причини локални кожни реакции (например контактен дерматит).

Клотримазол GSK крем съдържа бензилов алкохол

Това лекарство съдържа 10 mg бензилов алкохол във всеки грам. Бензиловият алкохол може да причини алергични реакции.

3. Как да използвате Клотримазол GSK крем

Колко да използвате

Винаги използвайте Клотримазол GSK крем точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Как да използвате

 • Тънък и равномерен слой от Клотримазол GSK крем се нанася с леко втриване върху засегнатите кожни участъци два или три пъти дневно. Кремът трябва да се нанася върху чиста и подсушена кожа.
 • Ако са засегнати стъпалата, те трябва да бъдат добре измити и подсушени, особено между пръстите на краката, преди да се нанесе кремът.
 • Продължителността на лечението зависи от типа на инфекцията. Обикновено се изискват най-малко две седмици, въпреки че може да са необходими до четири седмици.
 • Лечението трябва да продължи за най-малко 2 седмици след изчезване на всички признаци на инфекция, за да се предотврати повторна поява на инфекцията.
 • Всички инфектирани места трябва да се лекуват по едно и също време.
 • Свържете се с Вашия лекар, ако симптомите се влошат или не се наблюдава подобрение.

Клотримазол GSK крем е само за външно приложение.

Не слагайте това лекарство в устата си и не го гълтайте. Избягвайте контакт с очите. Ако случайно погълнете Клотримазол GSK крем, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Клотримазол GSK крем

Приложете Клотримазол GSK крем веднага щом си спомните и приложете следващата доза по обичайното време.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Клотримазол GSK крем

Ако по невнимание сте използвали прекалено много Клотримазол GSK крем, внимателно отстранете излишното количество крем. Проблеми с предозиране на това лекарство са малко вероятни, но ако се притеснявате или не се чувствате добре:

Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Не спирайте да използвате Клотримазол GSK крем без съвет от Вашия лекар

Използвайте Клотримазол GSK крем толкова дълго, колкото препоръчва Вашият лекар. Важно е да завършите пълния курс на лечение с Клотримазол GSK крем. Не спирайте да използвате Клотримазол GSK крем, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва, дори ако симптомите Ви се подобрят. Ако не завършите пълния курс на лечение, инфекцията може да се появи отново.
Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате някакви въпроси, свързани с употребата на този продукт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Клотримазол GSK крем може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Състояния, за които трябва да следите

Алергични реакции. Признаците включват:

 • надигнат и сърбящ обрив (уртикария)
 • проблеми с дишането
 • подуване, понякога на лицето или устата, причиняващо затруднение при преглъщането или дишането
 • чувство на замаяност или прималяване

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако получите някой от тези симптоми. Спрете да използвате Клотримазол GSK крем.

Следните нежелани реакции са наблюдавани при малък брой хора, но точната им честота е неизвестна:

 • алергични реакции (вижте „Алергични реакции” по-горе в точка 4)
 • сърбеж
 • обрив
 • мехури
 • залющване на кожата
 • дискомфорт, болка
 • подуване
 • парене
 • дразнене
 • зачервяване на кожата или лигавиците смъдене

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Клотримазол GSK крем

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°С. Да не се замразява.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Клотримазол GSK 1 % крем

 • Активното вещество е клотримазол. Всеки 1 грам крем съдържа 10 mg клотримазол.
 • Другите съставки са: цетостеарилов алкохол, октилдодеканол, полисорбат 60, сорбитан стеарат, синтетичен цетацеум, бензилов алкохол, пречистена вода.

Как изглежда Клотримазол GSK крем и какво съдържа опаковката

Клотримазол GSK крем е гладък бял крем с хомогенна консистенция.

Всяка опаковка съдържа 20 g крем в алуминиева туба с пластмасова капачка на винт, поставена в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited,

Ирландия

Производител

Delpharm Poznan Spotka Akcyjna,

Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката: 06/2022

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 08/29/2023

Views: 6454

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.